Konstrukcja plotki Winylowe na plot i furtkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Stawianie balustrady plastikowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma przypadkami.

Sztachety PVC na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu a także zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do stawiania plot Winylowe na plot i furtkę ogrodzeniowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane plotki Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji jak proponowane balaski Winylowe na plot i furtkę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements